Ivan Pilip - politik a ekonom

Narozen 4. 8. 1963 v Praze. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou (VŠE) v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu. Dále absolvoval roční postgraduální kurz na univerzitě Complutense v Madridu a několik kratších studijních kurzů organizovaných univerzitami v Rakousku a USA.

Po studiích působil jako odborný asistent na VŠE v Praze, poté krátce podnikal a v roce 1992 se stal náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědným za ekonomiku a rozpočet. V roce 1994 byl na tomto ministerstvu jmenován ministrem, v roce 1997 byl jmenován ministrem financí. V této funkci působil do roku 1998. Poté byl členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jeho hospodářského výboru a předsedou jeho komise pro bankovnictví.

V roce 2002 ukončil aktivní politickou činnost, krátce podnikal v ČR a ve Španělsku a roku 2004 byl jmenován viceprezidentem Evropské investiční banky v Lucembursku, kde byl odpovědný za operace v nových členských zemích a za zavádění finančních nástrojů.

V roce 2007 se vrátil do ČR, začal opět podnikat, zpočátku zejména v oboru nemovitostí a ekonomického poradenství, a zároveň přednášel ekonomiku a národní hospodářství v několika vzdělávacích institucích. Kromě toho byl a je členem vedení několika společností a také institutu CASLA, který se zaměřuje na podporu demokratických změn v zemích Latinské Ameriky.

Ivan Pilip